2022/23 metų VVĮ gerosios valdysenos indekso rezultatų pristatymas

2023 m. spalio 11 d. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ dalyvavo VšĮ Valdymo koordinavimo centro organizuotame renginyje „2022/23 metų VVĮ gerosios valdysenos indekso rezultatų pristatymas“.

Renginio metu buvo apžvelgta, kaip 2022–2023 metais valstybės valdomos įmonės (toliau – VVĮ) įgyvendino pagrindines gerosios valdysenos praktikas atitinkančias Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas, Nuosavybės gairių, Skaidrumo gairių ir Atrankos gairių nuostatas bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus ir geriausią pasaulinę patirtį.

Renginio metu buvo ne tik aptariami svarbiausi VVĮ valdysenos aspektai ir jų vertinimo rezultatai, bet ir apdovanotos geriausius rezultatus šioje srityje pasiekusios VVĮ.

Džiaugiamės ir didžiuojamės pranešdami, kad būtent VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ buvo paskelbtas valdysenos lyderiu mažų įmonių kategorijoje. Tokie įvertinimai parodo, kad einame teisingu keliu ir skatina vis tobulėti ir siekti dar geresnių rezultatų ateityje.