BKU „Amber“ indėlininkai raginami atsiimti draudimo išmokas

Bankrutavusios kredito unijos „Amber“ indėlininkai iki 2021 m. rugsėjo 20 d. raginami atsiimti jiems priklausančias draudimo išmokas.

BKU „Amber“ indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų turi kreiptis į UAB „Medicinos bankas“ padalinius, veikiančius Vilniuje.

 Iki 2021 m. rugsėjo 20 d. indėlininkams neatsiėmus jiems priklausančių draudimo išmokų, jos nebebus toliau mokamos. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatos numato, kad indėlininko teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos. Indėlininkų neatsiimtos draudimo išmokos grąžintos į Indėlių draudimo fondą.

Daugiau informacijos apie draudimo išmokų išmokėjimo tvarką galite rasti: www.iidraudimas.lt arba kreiptis į VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ adresu Algirdo g. 31, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 213 5657

2016 m. rugsėjo 20 d. kooperatinės bendrovės  kredito unijai „Amber“ įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją.