BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ indėlininkams baigtos mokėti draudimo išmokos

BKU „Laikinosios sostinės kreditas“  indėlininkams baigtos mokėti draudimo išmokos

2018-05-09

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ informuoja, kad 2018 m. gegužės 9 d. baigė mokėti draudimo išmokas BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ indėlininkams.

BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ licencija atšaukta 2013 m. gegužės 9 d.

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatos numato, kad indėlininko teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos. Indėlininkų neatsiimtos draudimo išmokos bus grąžintos į Indėlių draudimo fondą.