Dalis Nacionalinės kredito unijos indėlininkų gali pasiimti draudimo išmokas banke „Danske Bank“

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) vasario 15 d. daliai Nacionalinės kredito unijos indėlininkų pervedė draudimo išmokas į banką „Danske Bank“.

Nacionalinės kredito unijos indėlininkai, kurie turėjo ne didesnes nei 65 tūkst. litų sumas, galės pasiimti jiems priklausančias draudimo išmokas nuo vasario 15 dienos. Jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Indėlininkai gali kreiptis į bet kurį „Danske Bank” skyrių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. Draudimo išmokų gavėjams, kurie iki draudimo išmokų mokėjimo pradžios yra tapę „Danske Bank” klientais, lėšos bus automatiškai įskaitytos į turimą sąskaitą. Indėlininkai, kurie pradėjus išmokėti lėšas neturi sąskaitos „Danske Bank”, galės ją atsidaryti atvykę į banko skyrių ir po to valdyti lėšas einamojoje sąskaitoje įprastais būdais. Indėlininkai, apsisprendę lėšas pervesti į kito banko sąskaitą ar pasiimti grynuosius pinigus, turės atvykti į „Danske Bank” padalinį ir pateikti reikalingus dokumentus. Su savimi užtenka turėti pasą, asmens tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą, kuris išduotas ne anksčiau kaip 2003 metais.

Nacionalinės kredito unijos indėlininkams, turėjusiems daugiau nei 65 tūkst. litų, draudimo išmokų grąžinimas laikinai nepradedamas dėl nuo draudimo įmonės nepriklausančių aplinkybių. Draudimo išmokų mokėjimas šiems indėlininkams laikinai pristabdytas remiantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT) 2013 m. vasario 8 d. raštu „Dėl draudimo išmokų mokėjimo sustabdymo“, kuriame nurodyta, kad dalies išmokų mokėjimas Nacionalinės kredito unijos indėlininkams turi būti laikinai pristabdytas dėl šiuo metu vykdomo tyrimo. Galimybę šiuo atveju stabdyti draudimo išmokų išmokėjimą numato Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalis. FNTT ir Valstybinė mokesčių inspekcija kaip įmanoma greičiau patikrins indėlių lėšų įsigijimo teisėtumą ir nedarys jokių dirbtinių kliūčių sąžiningiems indėlininkams atgauti pinigines lėšas, laikytas Nacionalinėje kredito unijoje.

Nacionalinės kredito unijos indėlininkai, turėję daugiau nei 65 tūkst. litų, vis tiek gali bet kuriame „Danske Bank” padalinyje atsidaryti sąskaitą, į kurią, pradėjus mokėti draudimo išmokas, draudimo lėšos bus pervestos automatiškai. Tokiu atveju papildomai į banką ateiti nebereikės. Indėlininkai, kurių draudimo išmoka siekia daugiau nei 65 tūkst. litų, turėtų laukti atskiro pranešimo apie išmokėjimą.

Kai tik Nacionalinės kredito unijos bankroto administratorius pateiks duomenis apie mokėtinas draudimo išmokas už indėlius, didesnius nei 65 tūkst. litų, draudimo įmonė jas perves į banką „Danske Bank“.

Draudimo įmonė bankui pervedė dalį draudimo išmokų, kurios šiuo metu sudaro 54 mln. 502 tūkst. litų draudimo išmokų, priklausančių 2617 Nacionalinės kredito unijos indėlininkams.

Nacionalinei kredito unijai draudžiamasis įvykis įvyko sausio 24 d.

Daugiau informacijos:
– apie draudimo išmokų apskaičiavimą: http://iidraudimas.lt/lt/, tel.:8 5 213 5657;
– apie išmokų mokėjimo tvarką: www.danskebank.lt/unijos, tel.: 1636
– apie FNTT tyrimą: tel.: 8 5 271 7447.

Apie draudimo išmokas:
– Remiantis Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu, draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.
– Draudimo išmoka mokama už indėlius, laikytus litais ir užsienio valiuta – JAV doleriais, eurais bei Europos Ekonominės Erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis
– Jeigu indėlininkas turėjo lėšų skirtingose sąskaitose, jo lėšos yra sumuojamos ir išmokama draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.
– Jeigu sąskaitos turėtojai yra keli asmenys, tai kiekvienas iš bendros sąskaitos turėtojų turėtų teisę į maksimalaus dydžio neviršijančią išmoką, jeigu nenurodyta kitaip.
– Jeigu indėlininkas turi įsipareigojimų kredito unijai (pavyzdžiui, yra paėmęs paskolą), draudimo suma skaičiuojama iš turėto indėlio atimant įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų.
– Remiantis Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, palūkanos už indėlius priskaičiuojamos už laikotarpį iki draudžiamojo įvykio dienos.
– Teisę į draudimo išmoką indėlininkas įgyja draudžiamojo įvykio dieną ir ją turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.
– Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos litais.