Elektroninės duomenų tikrinimo informacinės sistemos naudotojų instrukcija