Draudimo įmonė dengs didesnį Ūkio banko perduotų Šiaulių bankui įsipareigojimų ir turto skirtumą

2013 m. spalio 11 d. „KPMG Baltics“ pateikė Ūkio banko turto ir įsipareigojimų, perduotų Šiaulių bankui, vertinimo ataskaitą, pagal kurią skirtumas tarp preliminaraus ir galutinio turto ir įsipareigojimų vertinimo, yra didesnis 128 mln. litų.

VĮ „Indėlių ir įsipareigojimų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė), vykdydama Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme priskirtas funkcijas, užtikrina indėlių apsaugą ir priima sprendimą dėl dalyvavimo Ūkio banko turto ir įsipareigojimų perdavimo finansavime.

„Draudimo įmonė, siekdama užtikrinti indėlininkų interesų apsaugą, įsipareigojo padengti susidariusį perduoto turto ir įsipareigojimų verčių skirtumą. Vertinimo darbai yra baigti, vienas esminių perdavimo sutarties etapų yra užbaigtas, todėl bankroto administratoriui nebeliko kliūčių pradėti opcionų organizavimą nedelsiant. Iš opcionų gauti pinigai atiteks Ūkio banko kreditoriams“, – teigė Aurelija Mažintienė, draudimo įmonės direktorė.