Indėlių draudimo išmokos pervedamos anksčiau nei reikalauja įstatymai

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) draudimo išmokas draudžiamuosius įvykius patyrusių kredito unijų indėlininkams perveda vidutiniškai 4 darbo dienomis anksčiau nei įstatymais nustatytas terminas. Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas numato, kad draudimo išmokos indėlininkams turi būti pradedamos mokėti per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos, o vidutinis terminas, per kurį pradėtos mokėti išmokos, yra 16 d.d.

“Sustabdžius kredito įstaigos veiklą žmonės tikisi savo pinigus atgauti kuo greičiau, todėl dedame visas pastangas, kad draudimo išmokos indėlininkus pasiektų per kaip įmanoma trumpesnį laiką. Tuo pačiu jau dabar siekiame įgyvendinti kai kurias naujosios ES direktyvos, reglamentuojančios indėlių garantijų sistemą, nuostatas. Viena jų – trumpesnis nei šiuo metu taikomas draudimo išmokų išmokėjimo terminas. Jau dabar pradedame taikyti priemones, kurios padės įgyvendinti direktyvos keliamus tikslus. Paskutinės draudiminį įvykį patyrusios kredito unijos “Naftininkų investicijos” indėlininkams išmokų mokėjimo terminą draudimo įmonei pavyko sutrumpinti net 9 darbo dienomis”, – teigė Aurelija Mažintienė, draudimo įmonės direktorė.

Gegužės 22 d. duomenimis, iš viso nuo 2013 m. pradžios draudžiamuosius įvykius patyrusių  kredito unijų indėlininkai, kurių yra per 10 tūkstančių, jau atsiėmė draudimo išmokų už bendrą 372,2 mln. litų sumą.

Lentelė. Draudžiamuosius įvykius patyrusių kredito unijų indėlininkų ir atsiimtų draudimo išmokų statistika

 

Nacionalinė kredito unija

„Švyturio taupomoji kasa“

„Laikinosios sostinės kreditas“

„Vilniaus taupomoji kasa“

„Naftininkų investicijos“

Indėlininkų, kuriems priklauso išmokos, skaičius

3082

482

618

5755

225

Atsiimta lėšų, tūkst. Lt

118.419

17.028

22.622

209.593

4.557