Indėlių draudimo įmonė iš „Compensos“ susigrąžino 100 000 eurų

Indėlių draudimo įmonė iš „Compensos” susigrąžino 100 000 eurų

Draudimo įmonė „Compensa Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Vienna Insurance Group” (toliau – „Compensa”) valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas” tik teismo sprendimu grąžino neteisėtai gautą indėlių draudimo išmoką (100 000 eurų).

Po BAB banko SNORAS (toliau – bankas) bankroto „Indėlių ir investicijų draudimas” atliko tyrimą dėl visų draudimo išmokų, išmokėtų banko indėlininkams. Tyrimo metu paaiškėjo, kad „Compensa”, laikiusi lėšas banke, po jo bankroto gavo indėlių draudimo išmoką, kuri pagal įstatymus jai nepriklauso. Dėl šios priežasties „Indėlių ir investicijų draudimas” kreipėsi į „Compensą” dėl išmokos grąžinimo, tačiau šiai įmonei nesutikus to padaryti, buvo kreiptasi į teismą dėl nepagrįsto „Compensos” praturtėjimo. Vilniaus apygardos teismas praėjusių metų gegužę pripažino, kad neteisėtai gauta 100 000 eurų dydžio draudimo išmoka turi būti grąžinta „Indėlių ir investicijų draudimas”. Šį teismo sprendimą „Compensa” apskundė, tačiau apeliacinėje instancijoje paliktas galioti pirmosios instancijos sprendimas, kuriuo teismas ieškinį tenkino visiškai.

„Šis „Compensos” atvejis parodė, kad ir užsienio kapitalo įmonės gali bandyti pasinaudoti jautria situacija ir paiso vien savo interesų net jeigu tai reiškia įstatymų pažeidimus”, – teigė Aurelija Mažintienė, „Indėlių ir investicijų draudimas” direktorė.

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 3 str. 4. dalis numato, kad draudimo objektas negali būti paties draudėjo išleisti skolos vertybiniai popieriai (indėlio sertifikatai) ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptuotais bei paprastaisiais vekseliais, pagal Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymą išleistos hipotekinės obligacijos, taip pat toliau išvardytų subjektų indėliai ar įsipareigojimai jiems:
– Lietuvos banko;
– draudimo įmonės;
– kredito įstaigų;
– finansų maklerio įmonių;
– pagal Draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių;
– pensijų fondų;
– valdymo įmonių;
– įmonių, kurios verčiasi lizingu (finansine nuoma);
– kolektyvinio investavimo subjektų.