„Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokės draudimo išmokas „Laikinosios sostinės kredito“ indėlininkams

Gegužės 9 d. kredito unijai „Laikinosios sostinės kreditas” įvyko draudžiamasis įvykis. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” (toliau – draudimo įmonė) informuoja, kad visi kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas” indėlininkai, kuriems priklauso draudimo išmokos, jas gaus Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka, t.y. draudimo išmokos indėlininkams bus išmokėtos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos – iki  birželio 6 d. Šis terminas prireikus gali būti pratęstas papildomai 10 darbo dienų, tačiau ne ilgiau kaip iki birželio 20 d.

„Indėlininkai, turėję indėlį šioje kredito unijoje šiuo metu neturi kreiptis į draudimo įmonę ar teikti duomenų apie turėtą indėlį. Indėlių draudimo išmokas išmokėsime per pasirinktą banką pagal kredito unijos pateiktus duomenis apie indėlininkus ir jų turėtus indėlius. Kai tik bus pasirinktas bankas, per kurį indėlininkams bus išmokamos draudimo išmokos, draudimo įmonė informuos apie tai žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje. Tada indėlininkai galės kreiptis į šį banką dėl jiems priklausančių draudimo išmokų”, – teigė Aurelija Mažintienė, „Indėlių ir investicijų draudimo” direktorė.

Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma – iki 25 mln. litų, indėlininkų – daugiau nei 1000. 

Apie draudimo išmokas:

– Draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.

– Draudimo išmoka mokama už indėlius, laikytus litais ir užsienio valiuta – JAV doleriais, eurais bei Europos Ekonominės Erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis.

– Jeigu indėlininkas turėjo lėšų skirtingose sąskaitose, jo lėšos yra sumuojamos ir išmokama draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.

– Jeigu sąskaitos turėtojai yra keli asmenys, tai kiekvienas iš bendros sąskaitos turėtojų turėtų teisę į maksimalaus dydžio neviršijančią išmoką.

– Jeigu indėlininkas turi įsipareigojimų kredito unijai (pavyzdžiui, yra paėmęs paskolą), draudimo suma skaičiuojama iš turėto indėlio atimant įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų.

– Vadovaujantis Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, palūkanos už indėlius priskaičiuojamos už laikotarpį iki draudžiamojo įvykio dienos.

– Teisę į draudimo išmoką indėlininkas įgyja draudžiamojo įvykio dieną ir ją turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

– Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos litais.