„Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokės draudimo išmokas „Naftininkų investicijos“ indėlininkams

Balandžio 30 d. kredito unijai „Naftininkų investicijos“ įvyko draudiminis įvykis. VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) informuoja, kad visi kredito unijos „Naftininkų investicijos“ indėlininkai, kuriems priklauso draudimo išmokos, jas gaus Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka, t.y. draudimo išmokos indėlininkams bus išmokėtos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos – iki gegužės 29 d.
Šiuo metu indėlininkai, turėję indėlį šioje kredito unijoje dėl draudimo išmokos neturi niekur  kreiptis, teikti duomenų apie turėtą indėlį. Indėlių draudimo išmokas draudimo įmonė išmokės per pasirinktą banką pagal kredito unijos pateiktus duomenis apie indėlininkus ir jų turėtus indėlius. Apie banką, per kurį indėlininkams bus išmokamos draudimo išmokos, draudimo įmonė informuos žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Tada indėlininkai galės kreiptis į šį banką dėl jiems priklausančių draudimo išmokų.
Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma – apie 11,8 mln. litų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos – 220.
Iki šiol draudimo įmonė yra laiku ir sklandžiai pervedusi draudimo išmokas keturioms draudiminius įvykius patyrusioms kredito unijoms ir trims bankams. Iš viso draudimo įmonė yra laiku ir sklandžiai pervedusi draudimo išmokų daugiau nei 387 tūkst. indėlininkų už bendrą 4 mlrd. 172 mln. litų sumą

 Draudimo įmonė primena, kad draudimo išmokos nemokamos šiais atvejais:
– už indėlius, kuriems kredito unija yra nustačiusi palūkanų normą, daugiau kaip du kartus viršijančią adekvatiems indėliams toje pačioje kredito unijoje nustatytą palūkanų normą;
– kredito unijos paskolos gavėjams, jeigu indėliai ne didesni už jų įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis). Jeigu kredito unijos paskolos gavėjo indėlis yra didesnis už šio gavėjo įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis), draudimo suma skaičiuojama iš indėlio atimant gavėjo įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų;
– indėlininkams, kurių indėliai pagal sutartis ar kitokiu būdu (išskyrus paveldėjimą) yra perleisti po draudžiamojo įvykio dienos;
– kredito unijos administracijos vadovams, filialų vadovams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariams; asmenims, atliekantiems nepriklausomą kredito unijos auditą; šiame punkte nurodytų asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams;
– už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius;
– indėlininkams kurių indėliai teismų sprendimu pripažinti įgytais neteisėtu būdu;
– indėlininkams, dėl kurių indėlių lėšų įsigijimo teisėtumo kreiptasi į teisėsaugos institucijas ar teismus, tačiau dar nepriimtas sprendimas, draudimo išmokų mokėjimas yra sustabdomas iki sprendimo įsiteisėjimo;
– draudimo išmoka už pajų nėra mokama.