Keičiasi teisinis statusas iš valstybės įmonės į viešąją įstaigą

Pertvarkoma valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“  nuo 2024 m. sausio 1 d. keičia teisinį statusą iš valstybės įmonės į viešąją įstaigą. Visos pertvarkomos valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ teisės ir pareigos nuo 2024 m. sausio 1 d. pereina po pertvarkymo veiksiančiai viešajai įstaigai „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Pertvarkymas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, 221 straipsnio 5 ir 10 dalimis, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 711Dėl sutikimo pertvarkyti Valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ į Viešąją įstaigą, jos paskyrimo įgyvendinti valstybės politiką indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo srityje ir turto perdavimo formuojant viešosios įstaigos dalininkų kapitalą“ ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1K-320 Dėl Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ pertvarkymo į viešąją įstaigą“.

Pertvarkymas – tai tik juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas.

Po pertvarkos viešoji įstaiga turės tas pačias teises, pareigas ir funkcijas, kokias turėjo ir valstybės įmonė, visos sudarytos sutartys automatiškai bus perimamos, viešosios įstaigos kodas ir buveinės adresas ar kontaktai nesikeis.

Viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir toliau bus ta įstaiga, kuri įgyvendina valstybės politiką indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo srityje, siekiant indėlininkų ir investuotojų apsaugos, finansų sistemos stabilumo ir saugumo stiprinimo, draudžiant indėlininkų indėlius, įsipareigojimus investuotojams ir administruojant Indėlių draudimo, Įsipareigojimų investuotojams draudimo, Pertvarkymo fondus.