Kredito unijai "Laikinosios sostinės kreditas" nutrauktas indėlių draudimas

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas” visam laikui nutraukė indėlių draudimą kredito unijai „Laikinosios sostinės kreditas”. Nutarimą nutraukti draudimą 2013 metų gegužės 13 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. gegužės 9 d. nutarimą Nr. 03-96 „Dėl kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas” nemokumo, kredito unijos licencijos atšaukimo ir kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo”.