Kredito unijos "Vilniaus kreditas" indėlininkams bus išmokėta apie 22 mln. eurų

2017 11 10

Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ indėlininkams bus išmokėta apie 22 mln. eurų

2017 m. lapkričio 10 d. Lietuvos banko valdyba pripažino kredito uniją „Vilniaus kreditas“ nemokia ir jai bus inicijuojama bankroto byla. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) šios kredito unijos indėlininkams, kuriems priklauso draudimo išmokos, planuoja išmokėti apie 22 mln. eurų.

„Draudimo išmokos bus išmokėtos per draudimo įmonės pasirinktą kredito įstaigą per 20 darbo dienų nuo kredito unijos „Vilniaus kreditas“ draudžiamojo įvykio dienos, t.y. iki 2017 m. gruodžio 8 d. Užtikrinsime, kad visi indėlininkams priklausantys pinigai būtų gauti laiku ir įstatymo nustatyta tvarka“, – teigė „Indėlių ir investicijų draudimo“ direktorė Aurelija Mažintienė.

Visą reikalingą informaciją apie indėlininkus ir jų turėtus indėlius draudimo įmonei suteiks kredito unija „Vilniaus kreditas“. Todėl kredito unijos „Vilniaus kreditas“ indėlininkams dėl draudimo išmokų niekur kreiptis nereikia. Taip pat jiems nereikia niekam teikti duomenų apie turėtus indėlius.

Apie kredito įstaigą, per kurią indėlininkams bus išmokamos draudimo išmokos, draudimo įmonė informuos žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Paskelbus šią informaciją,  indėlininkai galės kreiptis į nurodytą kredito įstaigą dėl jiems priklausančių draudimo išmokų.
Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma kredito unijos „Vilniaus kreditas“ indėlininkams – apie 22 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos – apie 1350.

 Draudimo įmonė primena, kad draudimo išmokos nemokamos už:

1) kitų kredito įstaigų indėlius, laikomus savo sąskaita ir savo vardu;

2) indėlius, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

3) finansų įstaigų indėlius;

4) valdymo įmonių indėlius;

5) finansų maklerio įmonių indėlius;

6) indėlius, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius);

7) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėlius;

8) kolektyvinio investavimo subjektų indėlius;

9) pensijų fondų indėlius;

10) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėlius, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

11) Lietuvos banko indėlius;

12) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleistus skolos vertybinius popierius ir įsipareigojimus, susijusius su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

13) elektroninius pinigus ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautas lėšas.

Draudimo išmokos taip pat nemokamos indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų.

Daugiau apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (http://www.iidraudimas.lt) arba telefonu (8 5) 213 5657.

Apie VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įsteigta 1996 m. Įmonė įkurta 1996 metais, nuo to laiko Lietuvoje pradėjo veikti indėlių draudimo sistema, kuri draudė gyventojų indėlius bankuose. Nuo 2002 metų vidurio indėlių draudimo sistema apėmė fizinių ir juridinių asmenų indėlius, laikomus bankuose ir kredito unijose. Tais pačiais 2002 metais Įmonė pradėjo drausti finansų įstaigų įsipareigojimus investuotojams. Šiuo metu draudimo išmokos jau bus išmokėtos 15 kredito įstaigų indėlininkams ir 1 finansų įstaigos investuotojams, paskelbus šių įstaigų nemokumą. 13 iš 15 kredito įstaigų nemokumas buvo paskelbtas 2011-2017 metais.