KU „Žemaitijos iždas“ indėlininkai gaus jiems priklausančias draudimo išmokas

2017-03-07

 

KU „Žemaitijos iždas“ indėlininkai gaus jiems priklausančias draudimo išmokas

 

2017 m. kovo 7 d. kredito uniją „Žemaitijos iždas“ (toliau – kredito unija) Lietuvos banko valdyba pripažino nemokia ir kreipsis į Šiaulių apygardos teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo. Užfiksavusi šį draudiminį įvykį VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) informuoja, kad visi šios kredito unijos indėlininkai, kuriems priklauso draudimo išmokos, jas gaus Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Draudimo išmokos indėlininkams bus išmokėtos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos – iki 2017 m. balandžio 4 d.

„Užtikrinsime, kad visi indėlininkams priklausantys pinigai būtų pervesti kaip galima greičiau. Draudimo įmonė indėlių draudimo išmokas išmokės pagal kredito unijos pateiktus duomenis apie indėlininkus ir jų turėtas lėšas sąskaitose. Draudimo išmokos bus mokamos per įmonės pasirinktą kredito įstaigą“, – teigė „Indėlių ir investicijų draudimo“ direktorė Aurelija Mažintienė. 

 

Kredito unijos indėlininkams dėl draudimo išmokos niekur kreiptis nereikia. Taip pat jiems nereikia specialiai inicijuoti duomenų apie turėtą indėlį teikimą. Visą reikalingą informaciją apie indėlininkus ir jų turėtus indėlius draudimo įmonei suteiks kredito unija.  

Apie kredito įstaigą, per kurią indėlininkams bus išmokamos draudimo išmokos, draudimo įmonė informuos žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Tada indėlininkai galės kreiptis į šią kredito įstaigą dėl jiems priklausančių draudimo išmokų.

Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma gali siekti apie 1,6 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos – apie 202.

 

 Draudimo įmonė primena, kad draudimo išmokos nemokamos už:

1) kitų kredito įstaigų indėlius, laikomus savo sąskaita ir savo vardu;

2) indėlius, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

3) finansų įstaigų indėlius;

4) valdymo įmonių indėlius;

5) finansų maklerio įmonių indėlius;

6) indėlius, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius);

7) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėlius;

8) kolektyvinio investavimo subjektų indėlius;

9) pensijų fondų indėlius;

10) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėlius, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

11) Lietuvos banko indėlius;

12) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleistus skolos vertybinius popierius ir įsipareigojimus, susijusius su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

13) elektroninius pinigus ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautas lėšas.

Draudimo išmokos taip pat nemokamos indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų

Dažniausiai užduodamus klausimus (D.U.K) ir atsakymus KU „Žemaitijos iždas“ indėlininkams rasite ČIA.

Daugiau informacijos: http://iidraudimas.lt/lt/