Nacionalinei kredito unijai nutrauktas indėlių draudimas

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ visam laikui nutraukė indėlių draudimą Nacionalinei kredito unijai. Nutarimą nutraukti draudimą 2013 m. sausio 25 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasiLietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. sausio 24 d. nutarimą Nr. 03-14 „Dėl Nacionalinės kredito unijos nemokumo, kredito unijos licencijos atšaukimo ir kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo“.