„Naftininkų investicijos“ indėlininkai draudimo išmokas galės atsiimti banke „Citadele“

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ perves draudimo išmokas draudžiamąjį įvykį patyrusios kredito unijos „Naftininkų investicijos“ indėlininkams per AB „Citadele“ banką.

Kredito unijos indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų į banką gali kreiptis nuo gegužės 20 dienos. Tačiau, jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.
„Citadele“ banko klientų aptarnavimo skyriuose indėlininkai turės parašyti prašymą dėl draudimo išmokos ir bankas visą draudimo išmoką iš karto išmokės grynaisiais pinigais banko skyriuje arba perves į kliento nurodytą sąskaitą. Draudimo išmokų gavėjams, kurie jau yra „Citadele“ banko klientai, lėšos bus automatiškai įskaitytos į banke turimą sąskaitą. Papildomi mokesčiai už išmokų mokėjimą nebus taikomi.
Kredito unijos pateiktais duomenimis, mokėtinų draudimo išmokų suma – apie 11,8 mln. litų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos, yra apie 220.
„Naftininkų investicijos“ draudžiamasis įvykis įvyko balandžio 30 d.

Daugiau informacijos:
– apie draudimo išmokų apskaičiavimą: http://iidraudimas.lt/lt/
– apie išmokų mokėjimo tvarką: https://www.citadele.lt/aktualijos/naftininku-investicijos-indelininkai-jau-gali-atsiimti-draudimo-ismokas-ab-citadele-banke/

AB „Citadele“ banko klientų aptarnavimo skyrių sąrašas:
Vilnius     „Citadele” banko Vilniaus filialas    K. Kalinausko g. 13, 03107
Vilnius     Gedimino klientų aptarnavimo skyrius     Gedimino pr. 26, 01104
Vilnius     Vingio klientų aptarnavimo skyrius     Savanorių pr. 16, 03116 (PC HYPER RIMI)
Kaunas    „Citadele” banko Kauno filialas    Savanorių pr. 68, 44147
Klaipėda    „Citadele” banko Klaipėdos filialas     Danės g. 15, 92117
Šiauliai    „Citadele” banko Šiaulių filialas    Vilniaus g. 114A, 76290
Panevėžys     „Citadele” banko Panevėžio filialas    Vilniaus g. 7, 35199
Alytus     „Citadele” banko Alytaus filialas    S. Dariaus ir S. Girėno g.3, 62137

Draudimo įmonė primena, kad draudimo išmokos nemokamos šiais atvejais:
– už indėlius, kuriems kredito unija yra nustačiusi palūkanų normą, daugiau kaip du kartus viršijančią adekvatiems indėliams toje pačioje kredito unijoje nustatytą palūkanų normą;
– kredito unijos paskolos gavėjams, jeigu indėliai ne didesni už jų įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis). Jeigu kredito unijos paskolos gavėjo indėlis yra didesnis už šio gavėjo įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis), draudimo suma skaičiuojama iš indėlio atimant gavėjo įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų;
– indėlininkams, kurių indėliai pagal sutartis ar kitokiu būdu (išskyrus paveldėjimą) yra perleisti po draudžiamojo įvykio dienos;
– kredito unijos administracijos vadovams, filialų vadovams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariams; asmenims, atliekantiems nepriklausomą kredito unijos auditą; šiame punkte nurodytų asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams;
– už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius;
– indėlininkams kurių indėliai teismų sprendimu pripažinti įgytais neteisėtu būdu;
– indėlininkams, dėl kurių indėlių lėšų įsigijimo teisėtumo kreiptasi į teisėsaugos institucijas ar teismus, tačiau dar nepriimtas sprendimas, draudimo išmokų mokėjimas yra sustabdomas iki sprendimo įsiteisėjimo;
– draudimo išmoka už pajų nėra mokama.