Nuo 2008 m. lapkričio 1 d. draudžiamų indėlių suma - 100 000 eurų

2008 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 5, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (žin., 2008, Nr. 15-512; 2008, Nr. 121-4589). Įstatymu numatyta, kad kredito įstaigose yra draudžiami fizinių ir juridinių asmenų indėliai (pinigų, esančių indėlininkui priklausančiose banko sąskaitose, indėlio sąskaitose ir kitų pinigų, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teisę, suma vienoje kredito įstaigoje) 100 000 eurų suma kompensuojant 100 proc. Taigi, kiekvienoje kredito įstaigoje vienam indėlininkui kompensuojama po 100 000 eurų, t.y. 345 280 litų.