Nutrauktas įsipareigojimų investuotojams draudimas UAB „SEB ENSKILDA"

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas” kovo 19 d. visam laikui nutraukė įsipareigojimų investuotojams draudimą UAB „SEB ENSKILDA” . Nutarimą nutraukti draudimą 2013 m. kovo 19 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 03-22.