Nutrauktas įsipareigojimų investuotojams draudimas UAB FMĮ „VIVUM“

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas” 2014 m. sausio 9 d. visam laikui nutraukė įsipareigojimų investuotojams draudimą UAB FMĮ „VIVUM“. Nutarimą nutraukti draudimą 2014 m. sausio 9 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. 03-226.