Nutrauktas įsipareigojimų investuotojams draudimas UAB „MP Pension Funds Baltic“

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas” lapkričio 14 d. visam laikui nutraukė įsipareigojimų investuotojams draudimą UAB „MP Pension Funds Baltic“. Nutarimą nutraukti draudimą 2013 m. lapkričio 14 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. 03-177.