Pagrindiniai Indėlių draudimo fondo veiklos rodikliai 2021 metais

  • 2021 metais indėliai kredito įstaigose, tame tarpe ir pagrindiniai apdraustieji indėliai augo 16 proc. palyginus su 2020 m.;
  • Indėlių draudimo fonde sukaupti finansiniai ištekliai 2021 m. pabaigai sudarė 150,9 mln. eurų ir per metus paaugo 15,4 proc.;
  • nuo 2011 m. iki 2021 m. pabaigos iš Indėlių draudimo fondo buvo išmokėta beveik 1,7 mlrd. eurų draudimo išmokų, o IID per tą patį laikotarpį iš bankrutavusių kredito įstaigų į Indėlių draudimo fondą buvo susigrąžinta virš 1 mlrd. eurų.

Plačiau apie valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir jos administruojamų fondų 2021 metų veiklos rezultatus skaitykite čia.