Pagrindiniai Indėlių draudimo fondo veiklos rodikliai 2023 metais

2023 metai – tai laikotarpis, kurį skyrėme pokyčiams ir jų pasirengimui, siekdami įgyvendinti svarbius projektus ir tikslus, kurių buvo siekta su ypatingu ryžtu ir nenuilstama veikla.

Tai buvo laikas, kai mūsų pastangos ir užmojis atnešė konkrečių rezultatų. Cituojant Honorė de Balzaką, kuris teigė, kad „norint pasiekti tikslą, pirmiausia reikia eiti“, galime drąsiai teigti, kad mes kryptingai ir ryžtingai ėjome į priekį.

Dalinamės pagrindiniais sėkmingais įgyvendintais projektais:

  • Užbaigtas ilgai ruoštas ir derintas procesas – Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas, kuris sustiprina Lietuvos indėlių draudimo sistemą;
  • Įgyvendinta mūsų įmonės pertvarka, kurią pradėjome siekiant atitikti valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemones;
  • Išlaikėme įsipareigojimą visuomenei laiku išmokėti indėlių kompensacijas kredito įstaigos nemokumo atveju;
  • Tobulėjome kartu su Europos Sąjungos draudimo sistemų administratoriais, stiprinome finansų rinką ir indėlių bei investicijų apsaugą.

Indėlių draudimo fondo veiklos pagrindiniai rodikliai už 2023 metus:

  • 2023 m. mūsų preliminarios investicinės pajamos sudarė 5 269,5 tūkst. Eur, kurios, lyginant su 2022 metais išaugo beveik 8,7 karto.
  • 2023 m. pabaigos duomenimis, Lietuvos indėlių draudimo sistemoje dalyvaujančios kredito įstaigos buvo sukaupusios 29 915 025,5 tūkst. Eur pagrindinių apdraustųjų indėlių sumą, o indėlininkų skaičius buvo 23 490 tūkst. asmenų. Pagrindiniai apdraustieji indėliai per metus paaugo 13,9 proc.
  • Indėlių draudimo fonde sukaupti finansiniai ištekliai 2023 m. pabaigai sudarė 312 581,2 tūkst. eurų (313 146,2 tūkst. eurų sudarė finansiniai ištekliai ir 553,0 tūkst. eurų IDF įsipareigojimai – mokėtinos draudimo išmokos).
  •  Ataskaitiniu laikotarpiu per IID iš Indėlių draudimo fondo buvo išmokėta 143,9 tūkst. eurų draudimo išmokų indėlininkams.
  •  2023 m. sudalyvavome 42-juose su „European Forum of Deposit Insurers“ (EFDI) veikla susijusiuose Valdybos narių susitikimuose, organizuotose darbo grupėse, konferencijose, seminaruose ir 3-juose „European Banking Authority“ (EBA) darbo grupių susirinkimuose.

Atsižvelgdami į praėjusių metų pasiekimus ir mūsų užmojį ateities atžvilgiu, turime visas prielaidas siekti dar aukštesnių tikslų ir uždavinių.

 

Turėdami stiprų pasiruošimo pagrindą, aiškias kryptis ir vertybes, tikimės pasiekti dar didesnių tikslų ir užtikrinti sklandžią įmonės veiklą ateityje.

 

Plačiau apie IID administruojamų fondų veiklos rodiklius rasite čia