Pagrindiniai Indėlių draudimo fondo veiklos rodikliai

Indėlių draudimo fondo 2023 m. 9 mėn. rezultatai:

  • Apdraustųjų indėlių suma sudarė 28,3 mlrd. eurų arba paaugo7,6 proc. lyginant su 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis;
  • Indėlius draudė 13 bankų (iš jų 7 specializuoti bankai) ir 61 kredito unija;
  • Indėlių draudimo fondo turtas siekė 308,9 mln. eurų arba padidėjo 38,5 proc. lyginant su 2022 m. 9 mėn.