Specializuoti bankai Lietuvoje: ar tikrai "dangus griūva"

2019-01-19

 2018 metai baigėsi su specializuotų bankų atėjimu į Lietuvą, ir nors jie savo veiklos dar nepradėjo ir dar nėra tapę Lietuvos Indėlių draudimo sistemos dalyviais, įvairiems ekspertams, žiniasklaidai ir visuomenei įdomu (ne mažiau nei baugu), kas būtų, jeigu būtų… jeigu šie specializuoti bankai taptų nepajėgūs vykdyti veiklos, jeigu bankrutuotų, jeigu sukeltų krizę, jeigu keltų grėsmę Indėlių draudimo sistemai ar ištuštintų Lietuvos biudžetą ir pan. Tačiau gerai suprantant, kaip veikia Indėlių draudimo sistema, šios nepagrįstos baimės nekyla.

Žvelgiant istoriškai, VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” iki šiol yra išmokėjusi visiems bankrutavusių kredito įstaigų indėlininkams priklausančias draudimo išmokas. Iš viso išmokėtų draudimo išmokų suma sudaro 1,7 milijardų eurų. Tokia suma buvo išmokėta virš 400.000 indėlininkų, kurie laikė indėlius 17-oje kredito įstaigų.

Indėlių draudimo fondas gauna stabilias įplaukas: lėšos į Indėlių draudimo fondą yra surenkamos iš šių šaltinių: kredito įstaigų (bankų, kredito unijų) sumokėtų draudimo įmokų ir atgautų lėšų iš bankrutavusių kredito įstaigų, kuriose Indėlių draudimo fondas turi kreditoriaus teises.

Šiuo metu Indėlių draudimo fondas yra sukaupęs virš 62 mln. eurų piniginių lėšų, kuriomis būtų dengiami indėlininkų nuostoliai bet kurioje Lietuvoje įsteigtoje kredito įstaigoje jos bankroto atveju. Jeigu sukauptų lėšų nepakaktų, Indėlių draudimo fondas yra užsitikrinęs kitus alternatyvius skolinimosi šaltinius, t.y.: galimybę pasiskolinti iš kitų ES indėlių garantijų sistemų; galimybę pasiskolinti rinkoje. Pabrėžtina, kad valstybės biudžeto lėšos nebuvo ir nebus naudojamos indėlių draudimo išmokoms mokėti.

VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” jau yra turėjęs skolinimosi patirtį, o šiuo metu jokių paskolų neturi, nes yra pilnai visas grąžinęs kartu su palūkanomis anksčiau termino. BAB banko “Snoras” atvejui įmonė skolinosi 886 mln. Eur, o BAB “Ūkio banko” atvejui įmonė skolinosi 231 mln. Eur. Paskolos buvo grąžintos su palūkanomis, kurios siekė daugiau nei 20 mln. Eur. Ir paskolų pilnas padengimas buvo įvykdytas ženkliai anksčiau nei įmonė buvo įsipareigojusi.

Kalbant apie naujuosius specializuotus bankus, kurie įsteigti Lietuvoje, reikia pasakyti, kad Lietuvos indėlių draudimo sistemos dalyviu taps tuomet, kai pradės veikti ir mokės draudimo įmokas nuo sukauptų indėlių. Dažniausiai naujas indėlių draudimo sistemos dalyvis tik pradeda indėlių priėmimą, todėl ypatingos grėsmės Indėlių draudimo sistemai dėl naujo dalyvio atėjimo nekyla, o sumokėtos draudimo įmokos – didina indėlių draudimo fondo finansinį pajėgumą.

Indėlių draudimo fondas 2019 metus pradeda ramiai – vertiname, kad į indėlių draudimo sistemą ateina nauji dalyviai, ar tai būtų specializuotas bankas, ar kredito unija, ar bankas – mes nesakome, kad „dangus griūva“.

 

 VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” direktorė Aurelija Mažintienė