Ūkio bankui laikinai nutrauktas indėlių draudimas

Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas” taryba nutarė laikinai nutraukti indėlių draudimą Ūkio bankui. Sprendimas priimtas 2013 m. vasario 13 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-29.