Ūkio bankui nutrauktas indėlių draudimas

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ vasario 19 d. visam laikui nutraukė indėlių draudimą akcinei bendrovei Ūkio bankas. Nutarimą nutraukti draudimą 2013 m. vasario 19 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 18 d. nutarimą Nr. 03-13, kuriuo akcinė bendrovė pripažinta nemokia ir jai išduota banko licencija atšaukta visam laikui.