VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ už BAB banką „Snoras“ nebeskolinga

           Pirmąjį 2015 m. pusmetį valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) baigė visiškai padengusi iš Finansų ministerijos gautą 886,09 mln. Eur dydžio paskolą, skirtą kompensuoti BAB banko SNORAS indėlininkų išmokoms, bei tęsia atsiskaitymus už paskolą, suteiktą BAB Ūkio banko draudiminiam įvykiui finansuoti.    

          „Buvome įsipareigoję valstybės vardu paskolintas lėšas grąžinti iki 2017 m. gruodžio 1 d. Tinkamas indėlių draudimo fondo administravimas, bankroto proceso administravimo kontrolė bei ambicinga kreditorių komiteto veikla leidžia džiaugtis gerais rezultatais – anksčiau laiko grąžinta paskola. Akivaizdu, kad vien draudėjų mokamų draudimo įmokų nepakaktų siekiant sklandžiai ir sparčiai atstatyti fondo deficitą“, – teigė draudimo įmonės direktorė ir BAB banko SNORAS kreditorių komiteto pirmininkė Aurelija Mažintienė. 

        Nuo 2011 m. gruodžio mėn. iki 2015 m. birželio 30 d. visa draudimo įmonės išmokėtų draudimo išmokų suma iš Indėlių draudimo fondo sudarė 1,56 mlrd. Eur.

        Draudimo įmonė dalyvauja 7 bankrutavusių draudėjų bankroto procesuose ir nuo BAB banko SNORAS bankroto pradžios (2011 m. gruodžio 7 d.) iki 2015 m. birželio 30 d.jau pavyko susigrąžinti 677,52 mln. Eur sumą iš visų bankrutavusių kredito įstaigų. Vien BAB bankas SNORAS minėtu laikotarpiu yra sugrąžinęs draudimo įmonei 643,72 mln. Eur.

        Draudimo įmonės kreditorinio reikalavimo likutis BAB banke SNORAS birželio 30 d. buvo 517,03 mln. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį draudimo įmonė iš bankrutuojančių kredito įstaigų susigrąžino 71,14 mln. Eur.

         Paskolos Finansų ministerijai grąžinamos iš draudėjų sumokėtų draudimo įmokų ir iš bankrutavusių kredito įstaigų, kuriose draudimo įmonė turi kreditorinį reikalavimą, susigrąžintų lėšų. Per pirmąjį šių metų pusmetį Finansų ministerijos suteiktoms paskoloms grąžinti buvo skirta 69,59 mln. Eur iš lėšų, susigrąžintų iš bankrutavusių kredito įstaigų, ir 24,75 mln. Eur iš draudimo įmokų.

       Neaudituotais duomenimis, Indėlių draudimo fondas 2015 m. birželio 30 d. sudarė (-)209,09 mln. Eur ir nuo BAB banko SNORAS bankroto pradžios (2011 m. gruodžio 7 d.), kuomet fondo dydis sudarė (-)661,59 mln. Eur, fondo deficitas sumažėjo 68,4 proc.

          Per ataskaitinį laikotarpį deklaruota draudimo įmokų suma į indėlių draudimo fondą sudarė 30,10 mln. Eur. Vis dėlto indėlių draudimo išmokoms kompensuoti skirto fondo didžioji dalis atstatoma ne iš draudėjų mokamų draudimo įmokų, o iš bankroto procesų metu susigrąžintų lėšų.

Apie „Indėlių ir investicijų draudimas“

        „Indėlių ir investicijų draudimas“ yra vienintelė Lietuvoje užsiimanti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo veikla. Jos klientai yra Lietuvoje veikiančios kredito įstaigos, finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės, teikiančios investicines paslaugas.

          2015 m. birželio mėn. 30 d. indėlius ir įsipareigojimus investuotojams draudė 98 draudėjai, iš jų 7 komerciniai bankai, 75 kredito unijos, 6 finansų maklerio įmonės, 10 valdymo įmonių.