Viešoji įstaiga "Indėlių ir investicijų draudimas" aukcione parduoda baldus ir kitą kilnojamąjį turtą

Parduodamų baldų ir kito kilnojamojo turto, esančio Algirdo g. 31, Vilniuje, sąrašas.

Baldai ir kitas kilnojamasis turtas, esantis Algirdo g. 31, Vilniuje, parduodamas atskirais turto vienetais aukciono būdu už didžiausią pasiūlytą kainą.

Informuojame potencialius aukciono dalyvius, kad nustatyti tokie minimalūs kainos didinimo intervalai turtui:

  • Turtui, kurio pradinė pardavimo kaina yra lygi arba mažesnė nei 10 Eur, nustatytas 5 Eur kainos didinimo intervalas;
  • Turtui, kurio pradinė pardavimo kaina yra didesnė nei 10 Eur ir siekia iki 100 Eur (imtinai), nustatytas 10 Eur kainos didinimo intervalas;
  • Turtui, kurio pradinė pardavimo kaina yra didesnė nei 100 Eur, nustatytas 20 Eur kainos didinimo intervalas.

Aukcionas vyks 2024 m. vasario 12 d. 10 val. adresu: Algirdo g. 31, Vilnius (registracija į aukcioną vyks nuo 9:00 iki 9:45). Pasibaigus nurodytam dalyvių registracijos laikui, aukciono dalyviai neregistruojami.

Aukciono laimėtojas už aukcione įsigytą turtą su VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiskaito mokėjimo pavedimu, pervesdamas pasiūlytą kainą į banko sąskaitą Nr. LT93 7044 0600 0806 9891  informaciniame pranešime dėl laimėto aukciono nurodytu terminu ir tvarka.

Dėl parduodamo turto apžiūros iki 2024 m. vasario 9 d. galite kreiptis į kontaktinį asmenį Ievą Ramonienę, tel. +370 5 2135657, el. p. [email protected] (apžiūra galima tik darbo dienomis 9-15 val., laiką susiderinus iš anksto).