Vilniaus apygardos teismo sprendimas dėl kreditorinių reikalavimų

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ iki 2012 m. gegužės 1 d. banko SNORAS indėlininkų draudimo išmokoms išmokėti per bankus iš viso yra pervedusi 4.039 mln. Lt. Didžioji draudimo išmokų dalis jau išmokėta: indėlininkai pasiėmė draudimo išmokų už 3.859 mln. Lt, arba beveik 96 proc. visų draudimo išmokų.

Likę banko SNORAS indėlininkai draudimo išmokas gali pasiimti bet kada per 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos, t.y. iki 2016 m. lapkričio 24 d. Didžioji neatsiimtų draudimo išmokų dalis priklauso užsienyje registruotiems juridiniams asmenims.

Vakar (2012-06-06) Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą, pagal kurį indėlininkams bankuose paruoštos, bet dar jų neatsiimtos lėšos yra priskiriamos prie šių indėlininkų kreditorinių reikalavimų bankui SNORAS. Indėlininkui atsiėmus draudimo išmoką ši suma tampa „Indėlių ir investicijų draudimo“ kreditorinio reikalavimo dalimi. Todėl „Indėlių ir investicijų draudimo“ kreditorinio reikalavimo suma dar nežymiai padidės, priklausomai nuo to, kiek draudimo išmokų dar bus atsiimta.

Pastarasis teismo sprendimas „Indėlių ir investicijų draudimo“ kreditorinio reikalavimo dydžiui esminės įtakos neturi, nes pagal išmokėtą draudimo išmokų sumą įmonė yra didžiausias kreditorius, turintis 60,7 proc. visų bankui SNORAS pareikštų kreditorinių reikalavimų.

Banko SNORAS indėlininkų draudimo išmokoms išmokėti buvo panaudotos indėlių draudimo fonde sukauptos lėšos bei VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ suteikta paskola iš valstybės iždo. Paskolą reikės grąžinti iš lėšų, gautų bankroto proceso metu realizavus banko SNORAS turtą.