„Vilniaus taupomosios kasos“ indėlininkai draudimo išmokas gali atsiimti banke „Danske Bank“

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ indėlininkams priklausančias draudimo išmokas pervedė į banką „Danske Bank“.
Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų į banką gali kreiptis nuo šiandien, vasario 13 dienos. Tačiau, jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.
Draudimo išmokų gavėjams, kurie jau yra „Danske Bank“ klientai, lėšos bus automatiškai įskaitytos į turimą sąskaitą. Indėlininkai, kurie neturi sąskaitos „Danske Bank“, galės ją atsidaryti atvykę į banko skyrių ir po to valdyti lėšas einamojoje sąskaitoje įprastais būdais. Papildomi mokesčiai už išmokų mokėjimą nebus taikomi.
Kredito unijos pateiktais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma – apie 221,3 mln. litų. Indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos, yra 5 754.
Draudžiamasis įvykis „Vilniaus taupomajai kasai“ paskelbtas 2014 m. sausio 17 d.

Daugiau informacijos:
– apie draudimo išmokų apskaičiavimą: http://iidraudimas.lt/lt/
– apie išmokų mokėjimo tvarką: www.danskebank.lt/unijos

 

Aptarnavimo skyrių sąrašas:

Vilnius

Saltoniškių klientų aptarnavimo skyrius

Saltoniškių g. 2 LT-08500 

Vilnius

Konstitucijos klientų aptarnavimo skyrius

Konstitucijos pr. 3 LT-09308 

Vilnius

Centro klientų aptarnavimo skyrius

Gedimino pr. 10 / Totorių g. 1 LT-01103

Vilnius

Verkių klientų aptarnavimo skyrius

P. Lukšio g. 32 („Domus galerija“) LT-08222 

Vilnius

Vilniaus „Akropolio” klientų aptarnavimo skyrius

Ozo g. 25 („Akropolis“) LT-07150

Kaunas

Kauno klientų aptarnavimo centras

Savanorių pr. 363 LT-49425

Kaunas

Kauno „Akropolio” klientų aptarnavimo skyrius

Karaliaus Mindaugo pr. 49 („Akropolis“) LT-44333

Panevėžys

Panevėžio klientų aptarnavimo centras

J. Basanavičiaus g. 3 LT-35182

Draudimo įmonė primena, kad draudimo išmokos nemokamos šiais atvejais:
– už indėlius, kuriems kredito unija yra nustačiusi palūkanų normą, daugiau kaip du kartus viršijančią adekvatiems indėliams toje pačioje kredito unijoje nustatytą palūkanų normą;
– kredito unijos paskolos gavėjams, jeigu indėliai ne didesni už jų įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis). Jeigu kredito unijos paskolos gavėjo indėlis yra didesnis už šio gavėjo įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis), draudimo suma skaičiuojama iš indėlio atimant gavėjo įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų;
– indėlininkams, kurių indėliai pagal sutartis ar kitokiu būdu (išskyrus paveldėjimą) yra perleisti po draudžiamojo įvykio dienos;
– kredito unijos administracijos vadovams, filialų vadovams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariams; asmenims, atliekantiems nepriklausomą kredito unijos auditą; šiame punkte nurodytų asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams;
– už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius;
– indėlininkams kurių indėliai teismų sprendimu pripažinti įgytais neteisėtu būdu;
– indėlininkams, dėl kurių indėlių lėšų įsigijimo teisėtumo kreiptasi į teisėsaugos institucijas ar teismus, tačiau dar nepriimtas sprendimas, draudimo išmokų mokėjimas yra sustabdomas iki sprendimo įsiteisėjimo;
– pajus nėra draudimo objektas.