Visuomenės apklausa apie indėlių draudimą

Kaip ir kiekvienais metais, siekiant įvertinti gyventojų žinias apie indėlių ir įsipareigojimų draudimą ir valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ veiklą, bendradarbiaudami su viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrove „Spinter tyrimai“ atlikome šalies gyventojų apklausą. Gauti ir apdoroti duomenys rodo, jog:

77,5 proc. apklaustųjų mano, kad visų rūšių indėliai ir pinigai einamojoje sąskaitoje yra apdraudžiami indėlių draudimu.

47 proc. respondentų žino, kad maksimali išmokos suma kredito įstaigos bankroto atveju sudaro 100 000 Eur.

20 proc. respondentų teisingai mano, kad indėlininkas galėtų atsiimti draudimo išmoką per 5 m. nuo draudžiamojo įvykio dienos, 21 proc. – per 12 mėn., 13 proc. – per 3 mėn., o net 46 proc. negalėjo atsakyti į šį klausimą.

37,5 proc. apklaustųjų teigia, kad indėliai yra apdrausti bankuose ir kredito unijose, gana didelis skaičius, net 29 proc. apklaustųjų mano,  kad indėliai yra apdrausti visose finansų įstaigose, kurios turi Lietuvos banko išduotą veiklos licenciją, likusi dalis renkasi atsakymus, kad tik bankuose arba tiesiog nežino.

41,8 proc., didžioji dalis, apklausos dalyvių nurodė, kad visomis valiutomis laikomi indėliai yra apdrausti, 25 proc. – tik eurais, 13,1 – tik eurais ir JAV doleriais, o kas penktas (20 proc.) respondentas rinkosi atsakymą „nežinau“.

38 proc. respondentų mano, kad už draudimo išmokų išmokėjimą yra atsakingas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. 21 proc. – Lietuvos bankas.

35 proc. respondentų mano, kad didesnės išmokos negu įprastu atveju išmokamos negali būti, 25 proc. pasirinko teisingą atsakymą – „gali, tačiau yra numatyti pagrindai didesnei draudimo išmokai gauti“.

41 proc. – bendras apklausos rezultatas, rodantis gyventojų žinias apie indėlių ir įsipareigojimo investuotojams draudimą.

*Tyrimo metu buvo apklausti 1101 respondentas.

Apklausos rezultatai rodo, kad nors didesnioji dalis respondentų žino indėlių ir įsipareigojimų draudimo sistemą, tačiau kitiems metams keliame sau uždavinį siekti dar didesnės dalies visuomenės žinomumo apie indėlių ir įsipareigojimų draudimo sistemą ir valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ veiklą!